Eksempler

Scribos eksempler tilbyder autentisk inspiration til dit eget opgavearbejde. De første fem punkter i hvert eksempel følger de fem pentagonhjørner - Problemformulering, Formål, Empiri, Teori & metode og Fremgangsmåde - og de sidste to punkter redegør for opgavens særlige kvaliteter og det gode informations- og litteraturvalg.

Læs eksemplerne - både fra de uddannelser der ligner din egen, og dem der ikke gør - for at få inspiration til dit eget opgavearbejde. Flere eksempler findes i studieteknikhæftet Problemformulering af Lotte Rienecker.