Information

Om Scribo

Scribo - Problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj er et interaktivt værktøj til studerende som skal skrive en akademisk opgave. Scribo leder den studerende igennem en række systematiske, målrettede opgavespørgsmål, og kommer undervejs igennem problemformulering, formål, valg af teorier og metoder, fremgangsmåde, informationssøgning, indledning og disposition. Svar på Scribos spørgsmål gemmes automatisk.

Brug 2-4 timer på Scribo – gerne tidligt i opgaveprocessen. Dine svar kan eksporteres så du kan sende dem til din vejleder, din studiegruppe eller din informationsspecialist, eller de kan bruges som udkast til din indledning. At arbejde med Scribo er målrettet opgavearbejde.

Til studerende

Arbejdet med Scribo er træning i at designe en selvstændig opgave. Scribo består af:

Spørgeguide til den selvstændige opgaves grundlæggende valg med tips og forklaringer undervejs

Ordbog over centrale begreber

Autentiske eksempler fra gode opgaver på universiteter og mellemlange videregående uddannelser

Scribo understøttes af opgavehåndbogen, Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 2017 (Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen). På samfundslitteratur.dk/dgo ligger en lang række aktiviteter og skemaer i Word-format som er tænkt som igangsættere til opgaveskriveren. Aktiviteterne er til hele opgaveskrivningen, proces og produkt. For mere om problemformuleringsarbejdet og flere gode eksempler, se også studieteknikhæftet Problemformulering, 2014 (Lotte Rienecker).

Scribo er tænkt som en forberedelse og et supplement til vejledning og til informationsspecialistens/bibliotekarens vejledning i litteratursøgning. Scribo er også tænkt som en forberedelse til diskussion i projektgrupper om problemformulering og projektets grundlag. Du kan bruge programmet i opgavens designfase, og til senere at tjekke af om du har forholdt dig til de vigtigste elementer i opgavens basis - din egen undersøgelse og dit litteraturgrundlag.

Dit udkast til problemformulering såvel som litteratursøgningsstrategi bør du altid drøfte med din vejleder. Du bør også drøfte eventuelle tvivlsspørgsmål angående din opgave og dette programs definitioner og forslag med din vejleder.

Til vejledere

Vejleder du studerende som skriver selvstændige opgaver på videregående uddannelse, og må dine studerende godt komme forberedte til vejledning hos dig? Scribo – problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj er en spørgeguide som i systematisk rækkefølge stiller vejlederens og informationsspecialistens typiske spørgsmål til opgaveskriveren. Der er ordbog, forklaringer, eksempler og henvisninger til resurser som skriveren kan bruge undervejs. Som oplæg til vejledning kan den studerende sende dig en tekstfil med sit arbejde med Scribo.

Scribo bygger på den grundidé at den selvstændige opgave er en undersøgende tekstgenre der skal indeholde de samme elementer som en videnskabelig artikel. Scribo understøttes af lærebogen Den gode opgave, 2017 (Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen) og studieteknikhæftet Problemformulering, 2014 (Lotte Rienecker).

Eksempler fra din egen institution? Mangler der et eksempel fra dit fagområde? Vi modtager gerne forslag til eksempler på linje med de eksisterende, så Scribo bliver endnu mere relevant for dine studerende. Send venligst forslag pr. mail til info@samfundslitteratur.dk

Priser

Enkeltbrugerlicens: DKK 125,- i Academic Books' webshop

Institutionslicens (for universiteter og biblioteker m.m.): Årlig licenspris afhænger af antal studerende på institutionen. For yderligere oplysninger kontakt venligst forlaget på info@samfundslitteratur.dk / tlf. (45) 44 22 38 80.

Kolofon

Scribo, version 4 er fra 2014, og er udviklet af:

Forfatter: Lotte Rienecker under medvirken af Gina Bay. Professionsbacheloreksemplerne er udviklet under medvirken af Helen Grundtvig Kristensen.

Produktion: Reload A/S

Design: Jacques Mourier

ISBN: 978-87-593-1875-1

Institutionslicens og adgang

Værktøjet kan bruges på både dansk og engelsk // Det er optimeret til Chrome-browseren, men burde fungere ganske fint på alle browsere // Vi anbefaler generelt, at du regelmæssigt opdaterer din browser og rydder browserdata.

Studerende og medarbejdere tilknyttet de følgende institutioner har fri adgang til Scribo via institutionens licens.

Universiteter og handelshøjskoler

Syddansk Universitet, SDU (WAYF)
ITU (WAYF)

Vilnius University

Professionshøjskoler

Sjukrarøktarfrødiskuli, Torshavn

Professionshøjskolen Absalon (WAYF)
University College Lillebælt (WAYF)
Professionshøjskolen UCN (WAYF)

 

Erhvervsakademier

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy (WAYF)
Erhvervsakademiet Lillebælt (WAYF)

Andre institutioner

Forsvarsakademiet

SIMAC

Med WAYF bruger man sit login fra uddannelsesstedet til at oprette sig som bruger på Scribo. Det betyder at du blot skal logge dig på din egen uddannelsesinstitution og hvis den har tegnet abonnement på Scribo, har du adgang til programmet. I listen ovenfor kan du se hvilke institutioner, der er tilsluttet WAYF.
 

Samfundslitteratur persondatapolitik – Scribo

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Samfundslitteratur håndterer dine personoplysninger. Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du opretter en Scribo-konto og et projekt i Scribo.

Dataansvarlig: Samfundslitteratur er dataansvarlig, og vi sørger for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er: Samfundslitteratur, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C

Mail: info@samfundslitteratur.dk 

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

Når du opretter et projekt i Scribo indsamler vi nedenstående personoplysninger

  • E-mailadresse
  • Adgangskode
  • Dine projekter

Ovenstående oplysninger opbevares, indtil du selv sletter din konto, dog maks. i 3 år fra oprettelsen. 

Du kan løbende slette dine projekter ved at logge ind og slette. Og du kan altid få lukket din konto ved at skrive til info@samfundslitteratur.dk

Vi deler ikke dine personoplysninger med andre, og du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger vi har på dig. Du skal sende anmodningen til info@samfundslitteratur.dk